Einar Film og Fortellinger

Rosenborggata 19b, 0356 Oslo
Postboks 5810 Majorstuen, 0308 Oslo

Guri Neby
Exec. Produsent
Jeanette Busch
Daglig leder/økonomi ansvarlig
Henriette Løberg Carlsen
Produsent
Steffi Van den Branden
Produksjonsleder og Miljøansvarlig.
Madicken Langvad
Etterarbeid
Nicoline Helgø (Barselpermisjon)
Produksjonsleder
Silje Kristine Bringsli
Koordinator
Martine Skipperud
Produksjonsleder
Marie Stang
Produksjonsleder
Vincent Møksvold Borgmo
Koordinator